Hakkımızda

İnternet Bilinci Geliştirme:

MEDYAM 12 / internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici , eğitici Ve Doğrulanmışlığı kanıtlamış haberlerle yayınlar yapar.Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı:

MEDYAM 12 / aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.

 

Eğitici olmak:

MEDYAM 12 / bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.

 

Cevap Hakkına Saygı:

MEDYAM 12 / iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

 

Önyargısız Yaklaşım:

MEDYAM 12 / haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

 

Doğruyu Arama Kaygısı:

MEDYAM 12 / olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.

Öncü olmak:

MEDYAM 12 /internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.

Güvenilirlik:

MEDYAM 12 / kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.

 


Bu site basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.